کیت فلاش Solo 1600 B Kit
کیت فلاش Prokom 4کیت فلاش Solo 400B Kit

کیت فلاش  Solo 1600 B Kit


کیت فلاش Solo 1600 B Kit

(عدد): ریال


مشخصات عمومی

  • نام محصول:Solo 1600 B Kit
  • برند:کیت فلاش Broncolor
  • قیمت:3,400,000 تومان
  • توضیحات:600 ژول 3عدد هد- 3 عدد پایه- 1 عدد چتر- 1عدد سافت باکس 60×60- دو عدد کاسه استاندارد- یک عدد بارندور دو باله- یک عدد سیم سنکرون0 یک عدد کیف مسافرتی
  • محتویات درون جعبه:600 ژول 3عدد هد- 3 عدد پایه- 1 عدد چتر- 1عدد سافت باکس 60×60- دو عدد کاسه استاندارد- یک عدد بارندور دو باله- یک عدد سیم سنکرون0 یک عدد کیف مسافرتی